งาน 2009 MDRT Celebration
สถานที่จัดงาน  โรงแรมโอเรียนเตล
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us