งาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ)
สถานที่จัดงาน  ไบเทค บางนา
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us