งานแถลงข่าวพิธีลงนาม ปตท.สผ.
สถานที่จัดงาน  อาคารสำนักงาน ปตท.สผ.
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us