งาน แถลงข่าว โครงการ ทรู พริวิเลจ อุ่นใจ 2  เท่ากับ 2 ความห่วงใย
สถานที่จัดงาน  อาคารทรู ทาวเวอร์ชั้น 29
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us