งาน Grand Opening มณสินี ไนท์มาร์เก๊ต
สถานที่จัดงาน  ตลาดนัดลาดกระบัง (หัวตะเข้)
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us