งาน แถลงข่าว Cornetto
สถานที่จัดงาน  ลานสยามดิสคัฟเวอรรี่
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us