งาน จัดบู๊ท Career Exhibition 2009 (Achieve Training & Development)
สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us