งาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 (สสวท. สวนสนุกวิทยาศาสตร์) วันที่ 6-21 สิงหาคม 2554
สถานที่ สถานที่ Bitec บางนา
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us