งาน บริษัทฟอร์เพย์ ออแกนไนส์เซอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้แก่สสวท. เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
สถานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง11)
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us