งาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555
สถานที่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us