งาน นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้ออาหารปลอดภัยฯลฯ จ.นครปฐม
สถานที่ ร.ร.บ้านบางเลน, ร.ร.วัดลำเหย, ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์, ร.ร.วัดจินดาราม, ร.ร.วัดมะเกลือ
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us