งาน นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้ออาหารปลอดภัยฯลฯ จ.ราชบุรี
สถานที่ ร.ร.วัดบ้านโป่ง, ร.ร.เทศบาล1, ร.ร.อนุบาลโพธาราม, ร.ร.วัดห้วยไผ่, ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อ
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us