งาน นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเยาวชนปศุสัตว์ฉลาดเลือกซื้ออาหารปลอดภัยฯลฯ จ.กาญจนบุรี
สถานที่ ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us