งาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8 วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2556
สถานที่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us