งาน Grand Opening อาคารชิโน- ไท ชั้น 10
สถานที่
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us