งาน Honda & AVL
สถานที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
Home    Organizer    Service    Design    Presentation    Presenter    Event    About Us    Contact Us